Umeće roditeljstva : Kako podizati odgovornu decu?

Tomas Gordon
( s engleskog prevele Ružica Rosandić i Nada Korać)

Beograd: Kreativni centar
1998.