Unapređivanje obrazovanja u Srbiji kroz razvoj mreže podrške inkluzivnom obrazovanju

  1. Grupa MOST sarađuje sa Mrežom podrške inkluzivnom obrazovanju (Link ka http://www.mrezainkluzija.org/aktivnosti/projekti) na projektu Unapređivanje obrazovanja u Srbiji kroz razvoj mreže podrške inkluzivnom obrazovanju

Projekat se realizuje u partnerstvu sa UNICEF-om i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS, uz finansijsku podršku Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)

Opšti cilj projekta je poboljšanje politike i prakse inkluzivnog obrazovanja u Srbiji kroz razvoj mehanizama horizontalnog učenja i pružanje profesionalnih usluga obrazovnim institucijama i drugim akterima kojima je potrebna podrška.

Specifični ciljevi su

  1. Razvijanje održive mreže profesionalne podrške inkluzivnom obrazovanju
  2. Podizanje kapaciteta Ministarstva i model škola za unapređivanje inkluzivnog obrazovanja u Srbiji
  3. Promovisanje dobrih praksi inkluzivnog obrazovanja i pružanje direktnih profesionalnih usluga ustanovama i pojedincima kojima je podrška potrebna.

 

Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije sprovodi različite aktivnosti da bi se poboljšao i modernizovao obrazovni sistem kod nas. Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja usvojen 31. avgusta 2009. i Pravilnik o bližim uslovima za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje, usvojen u septembru 2010. po prvi put su uveli u sistem instrumente kao što je individualni obrazovni plan, zajedno sa drugim komplementarnim merama koje bi trebalo da podrže politiku, praksu i kulturu inkluzije, kao što je uključivanje sve dece u škole, prilagođeni standardi, pedagoški asistent, saradnja sa stručnjacima van ustanove, uključivanje roditelja, saradnja sa lokalnom zajednicom, itd.

Stanje na polju obrazovanja učenika iz osetlivih grupa još uvek ukazuje na visok nivo isključenosti i segregacije ove učeničke populacije na svim nivoima obrazovnog procesa.

Projekat Unapređivanje obrazovanja u Srbiji kroz razvoj mreže podrške inkluzivnom obrazovanju” ima za cilj da nađe odgovore za sledeće probleme:

  1. Razlike u mogućnostima obrazovanja i jaz između postojećih propisa i njegovog sprovođenja – dok na sistemskom nivou mere i politike daju neophodan okvir za smanjivanje učestale i sistematske diskriminacije, one nisu dovoljne da se na školskom nivou obezbede promenu stavova i ponašanja koje će dovesti do rezultata u pravednosti u obrazovanju. Nedostaje sistemska institucionalna podrška koja bi povećala nivo jednakosti (pravednosti) i kvalitet obrazovanja koji bi mogao biti dostignut u školama.
  2. Nedovoljna vidljivost dobrih praksi iz obrazovnih ustanova – iako postoje škole koje mogu da posluže kao dobri primeri (modeli), ne postoji dovoljna podrška da bi se ti primeri učinili dostupnim drugim obrazovnim ustanovama širom sistema.
  3. Nedostatak i/ili neodgovarajući lokalni servisi – ograničeno delovanje na lokalnom nivou će verovatno dovesti do ograničenja u uvođenju odredbi koje se odnose na ravnopravnost u obrazovanju.