Za školsku 2016/2017 i 2017/2018. ZUOV je akreditovao pet programa Grupe MOST

Datum: 21.06.2016.

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja akreditovao je pet programa stručnog usavršavanja nastavnika Grupe MOST za dve naredne školske godine (2016/2017 I 2017/2018.) katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx

 

рб Компетенцијa: 
Приоритети:
    Област            Назив Трајање
139               14 васпитни рад УЧИОНИЦА ДОБРЕ ВОЉЕ (УДВ) – Школски програм за конструктивно решавање сукоба дана: 3
бодова: 24
285               11 деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању Аутистични спектар, хиперактивност, дислексија и друге сметње – стратегије  дана: 2
бодова: 16
294              11 деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању Инклузивно образовање и индивидуални образовни план дана: 2
бодова: 16
421             12 општа питања наставе Мотивација и психолошки принципи учења дана: 2
бодова: 16
489            12 општа питања наставе Филозофија с децом дана: 2
бодова: 16