Ranija ponuda obuka

Filozofija s decom

Filozofija s decom je program namenjen učiteljima, nastavnicima i stručnim saradnicima osnovnih i srednjih škola. Aktivnosti imaju pre svega formu struktuiranog i disciplinovanog dijaloga o tradicionalnim filozofskim pojmovima koji su istovr...